top of page

Om Team Rudersdal

Team Rudersdal består af en række erhvervsvirksomheder og institutioner med tilknytning til kommunen der sammen ønsker at etablere et erhvervs- og forretningsmæssigt netværk samt derigennem at yde økonomisk støtte til konkrete eliteidrætsprojekter eller udøvere med henblik på at fremme såvel udviklingsmuligheder som resultater. Erhvervsklubben har siden starten af august 2003 gennemgået en eksplosiv udvikling både indenfor antallet af medlemmer og opstart af idrætsaktiviteter.

bottom of page