Team Rudersdal er et stærkt og dynamisk erhvervs- og forretningsorienteret netværk bestående af en række erhvervsvirksomheder og institutioner med tilknytning til Rudersdal kommune.

 

Team Rudersdal har som en del af sit formål at levere den ekstra støtte til eliteidrætten, som giver de store resultater.

 

Team Ruderdal har siden 2007 ydet denne økonomiske støtte til eliteidrætten i Rudersdal i samarbejde med Rudersdal Kommune via Rudersdal Elitestøtteordning.

Elitestøtten fordeles af en styregruppe, som består af repræsentanter for Rudersdal Kommune (formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, kulturchefen og foreningskonsulenten), Team Rudersdal (formand), Idrætsrådet (repræsentant) og person(er) med speciel idrætsfaglig viden, som udpeges af styregruppen. Styregruppen bestemmer, om der kan tildeles støtte, og inden for hvilke af de to støtteområder.

Hvert år overrækkes støtten ved et hædringsarrangement for støttemodtagere arrangeret af Team Rudersdal og Rudersdal Kommune. 

Med afsæt i en årlig samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Team Rudersdal revideres samarbejdet løbende af en nedsat styregruppe, der udover at fordele elitestøttemidlerne, også drøfter nye indsatsområder og fælles samordning af Rudersdal Elitestøtteordning.

Det er hensigten at videreudvikle forankringen af elitemiljøer i Rudersdal Kommune ved at højne koordinationen, fagligheden og det langsigtede aspekt i udviklingen af eliteidræt. 

 

Rudersdal Elitestøtteordning uddeler økonomisk støtte indenfor to områder:
 

1. National elite inden for senior og ungdom (DM) og international elite for senior (EM,VM

    og OL) og ungdom (EM og VM). Støtte gives primært til seniorudøvere (fra 18 år).
 

2. Talentudvikling (primært ungdom, 14-18 år). 

Som led i elitestøttearbejdet blev der i 2018 etableret et netværk på tværs af støttemodtagerne. Netværket bruges til at drøfte forskellige temaer, som de enkelte klubber har fokus på. Møderne gennemføres som en workshop, hvor den enkelte klub selv medtager deres erfaringer og forslag til kommende indsatser mellem klubberne (f.eks. tværgående fys., genoptræning mv.).

 

Det samlede beløb til elitestøtte i 2019 var på i alt 355.000 kr., som er fordelt på 130.000 kr. fra Team Rudersdal og 225.000 kr. fra Rudersdal Kommune.

 

Støttebeløbet blev fordelt mellem i alt 10 foreninger og klubber.

Under støtteområde 1 blev der i alt fordelt 285.000 kr.:

Holte IF Volleyball                              65.000 kr.

Sigma SWIM                                        65.000 kr.

Birkerød Squashklub                          60.000 kr.

Søllerød Gold Diggers                        50.000 kr.

Birkerød Tennisklub                           45.000 kr.

 

Under støtteområde 2 blev der i alt fordelt 70.000 kr.:

 

Holte Mountainbike Klub                  20.000 kr.

Yachtklubben Furesøen                     20.000 kr.

Holte Roklub                                        10.000 kr.

Søllerød Golfklub                                10.000 kr.

Ok Øst Birkerød                                  10.000 kr.