top of page

                        Generalforsamlingsreferat 2007

 

Referat af ordinær generalforsamling i Team Rudersdal

 

                                  27. marts 2008

Kære medlemer af Team Rudersdal

 

Velkommen til vores femte ordinære generalforsamling.

 

2007 har jeg valgt at kalde stagnationens år. Fordi vi efter en række succesfulde år for første gang ikke fik skabt vækst i foreningen. Efter udvidelsen til Rudersdal og den megen arbejde med at strukturere arbejdet i foreningen har det vist sig, at det fokus havde konsekvenser for medlemshvervningen. Fra 46 medlemmer endte året med et fald på 5 medlemmer til 41. Frafaldet var dog naturligt (fraflytning, kontaktpersoner forlader virksomheden etc.).

 

Den stagnerende udvikling er problematisk men ikke uventet. Skal udviklingen igen vendes til en positiv, må vi acceptere ,at den lønnede arbejdskraft skal øges og/eller samarbejde over kommunegrænsen ligeledes skal søges. Der sker mange ting omkring Rudersdal Kommune indenfor erhvervsklubber og eliteidræt. Vil vi være med i den udvikling og præge den, skal vi søge den både alene og sammen med Kommunen. 2007 bestyrelsen har taget fat i denne udvikling allerede. Internt ved at skulle vælge en ny formand og bestyrelse. Eksternt ved at søge et muligt samarbejde med Nordsjællland Elite (Hillerød/Gribskov). En god og spændende udvikling for foreningen.

 

Hvad tåler så at blive fremhævet når vi ser nærmere på 2007?

 

Aktiviteter/erhvervsklub

Aktivitetsmæssigt blev 2007 et fornuftigt år, hvor erhvervsdelen blev opprioriteret. Vi startede med frokostmøde i marts med DIEUs direktør Mette Vestergaard. Senere samme måned var det tid til generalforsamling koblet til uddelingsarrangementet. I april nåede arrangementslisten et højdepunkt med turen til operaen – Flagermusen. Fodbold kamp i Farum var på tapetet sammen med de andet faglige tema: Kina.

 

Pokalen havde 3 nye discipliner: Lerdue, Curling og Poker. Lerdue blev holdt i maj. I september tog cirka 30 personer af sted til Sverige for at opleve en landskamp ende 0-0 men ligeledes for at opleve en verdensrekord i nedbør. Den kedelige tendens blev fulgt op af en aflysning af det tredje fag tema – Strategi i vindervirksomheder.  I oktober måned var det tid til et godt socialt arrangement – curling. Mens november igen var rammen om årets sidste arrangement – Poker.

 

2007 var desværre året, hvor vi måtte strække våben da det kom til kravet om min 50% tilmelding til arrangementerne. Det kom ikke til at blive opfyldt selvom initiativerne ikke var få. Særligt ambitionen om at få en regionsklub indenfor Børsen Executive var lovende men kravet om minimum 50 medlemmer var ikke muligt.

 

Eliteidræt

Arbejdsgruppen som vurderer de indkomne ansøgninger beviste sit værd ved at tildele penge til de områder som ubetinget er elitemiljøerne i kommunen.

 

2007 bød på en række stabile resultater indenfor de 4 områder vi støtter massivt – de såkaldte strukturområder:

 

Svømning; Absolut verdensklasse. Mange DM, NM og udvalgte EM medaljer.                               Bordtennis: Et DM indenfor hold (kvinder) var flot Volleyball: En DM bronze medalje blev det til. Et flot resultat med et ungt hold Tennis: Mangler stadigvæk at blande sig med de 4 bedste i DM, men udviklingen er rigtig og Birkerød har en af de største talentmasser i landet som støvsuger medaljer ved enhver lejlighed.

 

Afslutning

Sidst vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen for godt modspil og gode stunder, herunder specielt Søren som nu er desværre forlader os.

 

Tak til sekretariatet som gør en fantastisk indsats hver dag for at gøre erhvervsklubbens aktiviteter interessante og spændende. Altid med et smil og med stor entusiasme selvom deadlines og formandens tids-optimisme ofte tester dem!

 

Endelig tak til alle medlemmerne som gør det hele muligt. Det har været en fornøjelse at opleve jeres deltagelse siden starten i 2003. Tak for mange store oplevelser.

 

Klaus Nørby Jakobsen

bottom of page